ATPAKAĻ

RĪGAS PILS

Projekta tips: Sabiedriskās ēkas, Restaurācija

Pasūtītājs: VAS Valsts nekustamie īpašumi

Ieguldījums: Rīgas Pils priekšpils un Rīgas Pils priekšpils Austrumu piebūves rekonstrukcija–restaurācija

Laiks: 2012–2015

Kompānijas: Skonto Būve

Valsts: Latvija

 

Projekta apraksts

Rīgas pils ir Latvijas Republikas Valsts prezidenta rezidence vienā no lielākajām viduslaiku pilīm Latvijā. Gadsimtu gaitā tā pārdzīvojusi neskaitāmus valdniekus un karus, tikusi vairākkārt izpostīta un atjaunota.
Šī projekta ietvaros Skonto Būve veica Rīgas pils telpu pārbūvi, tās rekonstruējot un restaurējot, pielāgojot valsts reprezentācijas vajadzībām. 2013. gadā seno ēku skāra nelaime — postošs ugunsgrēks, kas projektu varēja iznīcināt pavisam. Tomēr tā nenotika, un Skonto Būve meistarīgi atjaunoja visas bojā gājušās jumta koka konstrukcijas. Otrs lielākais izaicinājums bija Austrumu piebūves pagraba ierīkošanas darbi. Pagrabstāvs bija jāizrok zem četrstāvu ēkas, taču būvnieki rakšanas gaitā nepārtraukti saskārās ar konstrukcijām, kas lika mainīt projekta ieceres un realizācijas paņēmienus.
Lielu ieguldījumu Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbos sniedza Skonto Būve inženiertehniskais personāls, kas koordinēja un pārraudzīja arī Skonto Būve tiešo apakšuzņēmēju darbu. Kopumā Rīgas pilī tika rekonstruētas telpas gandrīz 10 000 m2 platībā, turklāt veicot ne tikai ēkas, bet arī visu māksliniecisko un funkcionālo elementu restaurāciju. Visās pils daļās atjaunotas nesošās konstrukcijas un veikta pamatu un konstrukciju pastiprināšana, kā arī īstenota mēbeļu, gleznu, lustru, sienu un griestu gleznojumu un iekšējās apdares atjaunošana. Vairākas telpu interjera detaļas ieguvušas vēl nebijušu spožumu un greznumu. Sadarbībā ar restauratoriem būvnieki paveica patiesi vērienīgu darbu, kas tika novērtēts arī ar Grand Prix skatē Latvijas Būvniecības Gada balva 2015.
Skonto Būve bija pagodināti dot savu artavu tik liela mēroga projektā — apzinoties ēkas kultūrvēsturisko un garīgo vērtību, visi iesaistītie bija motivēti veikt savus pienākumus īpaši augstā līmenī. Tas patiesi ir projekts, kas Skonto Būve vārdu ierakstījis vēsturē un nākamajām paaudzēm mantojumā nodod savu darbu, zināšanas un sapņus.
Projekts tika pabeigts Rīgas pils 500 gadu jubilejā, un rezultātu pozitīvi vērtē arī pasūtītājs: «Visi būvdarbi ir veikti atbilstoši LR spēkā esošajai likumdošanai, būvnormatīviem, drošības prasībām, līgumā noteiktajos termiņos, izmantojot tehniskā projekta risinājumiem atbilstošus materiālus un iekārtas.»

ATPAKAĻ