ATPAKAĻ

SLIEŽU CEĻŠ SKRĪVERI–KRUSTPILS

Projekta tips: Infrastruktūras objekti

Pasūtītājs: VAS Latvijas dzelzceļš

Ieguldījums: Signalizācijas, telekomunikāciju, elektroapgādes sistēmu izbūves darbi un kontakttīkla rekonstrukcija dzelzceļa iecirkņa Rīga – Krustpils posmā Skrīveri – Krustpils

Laiks: 2010–2014

Kompānijas: Skonto Būve

Valsts: Latvija

Projekta apraksts

Otrā sliežu ceļa Skrīveri–Krustpils būvniecība ir lielākais dzelzceļa projekts kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Kopš tā izbūves visā dzelzceļa Rīga–Krustpils iecirknī ir divi sliežu ceļi. Tas ir ievērojams atvieglojums gan pasažieriem, gan dzelzceļa darbiniekiem — vilcieniem vairs nav jāapstājas tikai, lai palaistu pretimnākošos vilcienus, augusi dzelzceļa drošība un uzticamība. Savukārt ātruma palielināšanās ir būtisks faktors lokālās un starptautiskās satiksmes veicināšanai.
Skonto Būve otrā sliežu ceļa Skrīveri–Krustpils signalizācijas, telekomunikāciju sistēmu un elektroapgādes sistēmas būvniecībā izmantoja inovatīvus tehniskos risinājumus un mūsdienīgas iekārtas. 1960. gados veidotā releju elektriskās centralizācijas sistēma tika nomainīta ar modernām un drošām mikroprocesoru centralizācijas iekārtām, kā arī veikta dispečeru centralizācija.
Projekta realizācijas gaitā tika rekonstruēta elektroapgādes maģistrālā tīkla 10 kV barošanas līnija. Esošo 10 kV gaisvadu līniju vietā tika uzbūvēta 10 kV barošanas kabeļu līnija posmā Aizkraukle–Krustpils, novēršot risku vētras laikā krītošiem kokiem bojāt elektrolīniju.
Būvniecības gaitā tika pilnveidota arī telekomunikāciju sistēma — izbūvēta jauna optiskā kabeļu līnija, kā arī ieviestas mūsdienīgas sakaru sistēmas pasažieru apziņošanai stacijās, radio sakariem, datu pārraides sistēmām. Skrīveru un Aizkraukles stacijās veikta esošā kontakttīkla rekonstrukcija — tā kopējais garums ir aptuveni 6500 m.
Svarīgi, ka būvniecība veiksmīgi notika līdzās esošajam sliežu ceļam, pa kuru vilcienu satiksme netika pārtraukta arī būvdarbu veikšanas laikā. Tas nozīmē rūpīgu darbu plānošanu un perfektu darba drošības noteikumu ievērošanu.

ATPAKAĻ