НАЗАД

BŪVDARBU VADĪTĀJS

aicina darbā:

BŪVDARBU VADĪTĀJU

 

pienākumi:

 • plānot, vadīt, koordinēt un uzraudzīt darbus būvobjektā balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi
 • plānot darbu izpildes grafiku, objekta realizācijai nepieciešamos resursus, apzināt un piedāvāt konkrēto būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus, komplektēt personālu darbu apjomu veikšanai
 • izvēlēties būvmašīnas un aprīkojumu būvdarbu veikšanas nodrošināšanai, būvprojektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas un plānot to piegādi būvobjektā
 • plānot visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību
 • kontrolēt būvniecības apjomus un termiņus, būvdarbu veikšanu atbilstoši būves projekta, būvniecības normatīvu un standartu prasībām, plānoto izmaksu atbilstību apstiprinātajām būvniecības izmaksām
 • veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un nodrošināt darba aizsardzības un ar būvniecību saistīto normatīvo aktu prasību izpildi objektā
 • gatavot būvniecības normatīvajos aktos noteikto būves izpilddokumentāciju, vadībai nepieciešamās atskaites

prasības:

 • spēkā esošs Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā
 • pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā vismaz 2 (divu) vērienīgu būvniecības projektu būvdarbu vadīšanā atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā, kur ēka/ būve atbilst zemāk minētajām prasībām:
 • būvobjekti nodoti ekspluatācijā un saņemtas pozitīvas atsauksmes no Pasūtītāja
 • III grupas publiska ēka/ būve
 • ēka/ būve ir jaunbūve un/vai pārbūve
 • kopējā ēkas/ būves platība ir vismaz 5 000 m2, par priekšrocību tiks uzskatītas ēkas/ būves ar lielāku kopējo platību
 • ēkas/ būves stāvu skaits ir vismaz 3 (trīs) virszemes stāvi, par priekšrocību tiks uzskatītas ēkas/ būves ar lielāku virszemes stāvu skaitu un vismaz 1 (vienu) apakšzemes stāvu.
 • ēkas atbilst kādai no kodu klasifikācijām: 1261 – ēkas plašizklaides pasākumiem; 1262 – muzeji un bibliotēkas; 1263 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas; 1264 – ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; 1265 – sporta ēkas, sporta telpu grupa
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze arī sporta un atpūtas būvju (kods 241) būvdarbu vadīšanā atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā ar kopējo platību vismaz 5000 m2
 • latviešu un krievu valodas zināšanas, par priekšrocību tiks uzskatītas angļu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • datorzināšanas labā līmenī
 • kompetenta, ar augstu atbildības sajūtu apveltīta inteliģenta personība ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos, vērsts uz sadarbību, prasmīgs saliedēt un vadīt darbu izpildes komandu

 

piedāvājam:

 • darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku
 • konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • labus darba apstākļus, dinamisku darbu profesionālā komandā
 • plānotais darba uzsākšanas laiks no 01.07.2017.

 

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim:

 

Ja pilnībā atbilstat visām prasībām, amata pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2017.gada 26. jūnijam, CV un pieteikuma vēstuli nosūtot uz e-pastu: personnel@grf.lv, vai E.Melngaiļa iela 1A, Rīga, LV-1010 ar norādi: pieteikums konkursam „Būvdarbu vadītājs”