FORTA MEDICAL

Forta Medical bygger vårdinrättningar genom tillämpning av avancerade off-site byggmetoder och snabba och effektiva modulkonstruktioner som orsakar minimala störningar i intilliggande byggnaders verksamhet. Företagets tvärvetenskapliga och proffsiga team inkluderar världsledande ingenjörer som specialiserar sig på byggnation av vårdinrättningar.  
De prefabricerade modulerna som tillverkats på fabrik är strängt kontrollerade, modultekniken gör det möjligt att påskynda genomförandet av projektet och säkrar en heltäckande kvalitet. Forta Medical erbjuder lösningar för operations- och förlossningssalar liksom för radiologi, intensivvårds- och hög beroendeavdelningar.