TILLBAKA

JÄRNVÄGEN SKRIVERI–KRUSTPILS

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: Statliga A Lettlands järnväg

Investering: Utbyggnadsarbeten av signal-, telekommunikations- och elförsörjningssystem samt rekonstruktion av kontaktnätet i järnvägsavsnittet Riga – Krustpils och Skriveri – Krustpils.

Tidsperiod: 2010–2014

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Byggandet av den andra järnvägen Skriveri–Krustpils är det största järnvägsprojektet sedan Lettland återvann sin självständighet. Sedan utbyggnaden av järnvägen i Riga–Krustpils-området finns det två järnvägsspår, en klar förbättring såväl för passagerarna som för järnvägsarbetarna eftersom tågen inte längre behöver stanna för att släppa förbi tåg i motsatt riktning, något som har höjt säkerheten och ökat förtroendet för järnvägen. Särskilt höjningen av hastigheten är en avgörande faktor för att skapa lokal och internationell trafik.
Skonto Būve använde sig vid byggandet av den andra järnvägens - Skrīveri–Krustpils – signal-, telekommunikations- och elförsörjningssystem av innovativa tekniska lösningar och modern utrustning. Det på 1960-talet installerade centraliserade elreläsystemet byttes ut mot en centraliserad apparatur med moderna och säkra mikroprocessorer och även klareringen centraliserades.
Under projektets gång rekonstruerades elförsörjningen på huvudnätets matarlinje på 10 kV. I stället för den befintliga 10 kV-luftledningen lät man uppföra en matarkabel på 10 kV på sträckan Aizkraukle–Krustpils och avvärjde därmed risken för att nedfallande träd vid oväder skulle förstöra elnätet.
Under det pågående byggarbetet kompletterade man också telekommunikationssystemet genom att bygga ut en ny optisk kabel samt införde ett modernt kommunikationssystem för att kunna lämna meddelande till passagerarna på stationerna, radioförbindelser samt dataöverföringssystem. På stationerna i Skriveri och Aizkraukle rekonstruerades kontaktnätet och dess totala längd blev ungefär 6 500 m.
Det är viktigt att byggarbetet kunde genomföras framgångsrikt längsmed befintliga järnvägsspår, på vilka tågtrafiken kunde fortsätta att köra utan avbrott under hela byggtiden. Detta var ett bevis för hur noggrant arbetet hade planerats och att säkerhetsbestämmelserna kring arbetet hade man följt till punkt och pricka.

TILLBAKA