TILLBAKA

Krievu ön

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: Rigas frihamns administration, SIA Baltijas Būvnieks

Investering: Huvudbyggentreprenör, ombyggnad av kabelsystemet, samt utbyggnad av den elektriska utrustningen och ingenjörsnätet

Tidsperiod: 2012–2015

Företag: Skonto Būve, LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Det huvudsakliga syftet är att utveckla infrastrukturen på Krievu ön, och för att minska den negativa påverkan på miljön har man flyttat hamneaktiviteterna, omlastningen av bulklaster utanför området som ligger nära Rigas historiska centrum. I det här projektet är Skonto Būve huvudbyggentreprenör. Man ställde i ordning ett 80 ha stort sankt territorum och fyra uppförda terminalbyggnader liksom övriga sträckor på nästan 1,5 km mellan de nyligen utbyggda samt befintliga terminaler. Under processen med att sänka och skölja Daugavas flodbädd har man transporterat bort uppskattningsvis tre miljoner m3 samt byggt ut en 12 km lång sträcka med tillfarter och järnvägskorsningar. Under genomförandet av projektet har den nödvändiga utbyggnaden av infrastrukturen och djuphavsterminalen höjt Rigas hamn internationellt konkurrenskraftig tillsammans med den vidare utvecklingen av terminalerna och således även förbättrat statens totala ekonomiska  utveckling. LEC hade hand om ombyggnaden av 110 kV GVL L–257 på  110 kV kabelnät (en sträcka på L=1,3 km), utbyggnad av elnätet för anslutning av kustfartyg till 2 x 2,2 MV 6,6 kV, utbyggnad av ingenjörsnätet A/S Sadales tīkls 10/0,4 kV, utbyggnad av belysning, utbyggnad av traffikljus för vägtransport och järnväg. En särskild utmaning var Shore Box utrustning för att testa den metodologiska påfrestningen och den praktiska användningen av denna – man tog fram en specialmodul som kunde imitera fartygets belastning på ungefär 6,6 kV 2 MW.
Man satte upp den första ShoreBoxTM i Östersjöregionen.

TILLBAKA