TILLBAKA

NYKONSTRUKTION AV TILLVERKNINGS-BYGGNADER

Projekttyp: Industribyggnader

Beställare: Ventspils frihamns administration

Investering: Konstruktion av tillverkningsbyggnader

Tidsperiod: 2012–2013

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

I rekonstruktionen av tillverkningsbyggnaderna på Kaiju iela 9 i Ventspils har byggföretaget Skonto Būve rollen av såväl huvudentreprenör som ansvaret för i ordningsställande och underhåll av byggplatsen, markarbeten och införskaffandet av allt nödvändigt material. Projektets största utmaning var att under relativt kort tid hinna förbereda lokaler så att beställarens hyresgäst under denna tid skulle kunna placera ut och ansluta all nödvändig tillverkningsutrustning. Genom en kombination av en prefabricerad stomme i armerad betong med takstolar i metal kunde Skonto Būves arbetare snabbt men med bibehållen kvalitet utföra byggarbetet. Man lyckades också att utföra arbetet inom tidsmarginalerna tack vare specialisternas utvalda takpaneler som både var värmeisolerande och fungerade som tacktäcke.
Det här projektet utmärker sig också med sina höga krav på att tillverkningslokalerna ska hållas rena och vissa utrymmen måste motsvara nivå 5 på ISO-skalan. Skonto Būves arbetare följde noggrant instruktionerna och kunde hålla byggplatsen ren och i ordning och även hade förhöjd uppmärksamhet anslutningen av ventilationssystemet till byggplatsen. Det installerades ett mycket kraftigt ventilationssystem som precis som i andra byggnaders kommunikationssystem övervakas och styrs med ett i byggnaden inbyggt ledningssystem (BMS). Under det här projektet har Skonto Būve fått en otrolig erfarenhet i att hålla en byggplats ren, vars idé skulle kunna användas också på en privat byggplats för att höja kvaliteten på projektet.

TILLBAKA