TILLBAKA

ORIGO

Projekttyp: Offentliga och kommersiella byggnader

Beställare: SIA Linstow Varner

Investering: Utveckling av hela Rigas centralstationskomplex under första och andra byggetappen

Tidsperiod: 2001–2003

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Origo är ett populärt köpcentrum mitt i Riga intill stadens centrala transportnät. Eftersom affärscentret är sammanbyggt med centralstationen träffar man dagligen på såväl rigabor som besökare. Köpcentret har årligen fler än 35 miljoner besökare.
Affärscentret Origo upptar en totalyta på 35 000 m2. Det består av två byggnader som förbinds av stationens nyrenoverade hallar och dess namn inbegriper flervåningsbyggnader med affärer, själva stationen, klocktornet med kaféer och utsikt över torget samt en underjordisk parkeringsplats. Skonto Būve stod för renoveringsarbetet och arbetet med att skapa förbindelselänkar mellan byggnaderna, utbyggnaden av 130 parkeringsplatser, 150 nya affärslokaler i tre etage och även kontorslokaler. Inom ramen för projektet renoverades även centralstationens tunnlar för resande som leder till tågperrongerna, vänthallen för resande och stationshallen. Även torget framför stationen renoverades och har blivit en populär träffpunkt för allmänheten och där anordnas regelbundet diverse arrangemang.
För att stationen under hela projektperioden skulle kunna fortsätta att fungera och där var ständigt ett stort flöde av folk, blev detta ett utmärkt sätt för Skonto Būves arbetare att visa sin förmåga och professionalitet i hur de effektivt kunde organisera sin byggplats. Under arbetets gång uppstod frågor rörande beställarens uppfattning, krav och intressen men dessa lyckades man lösa galant. Särskilt beställaren uppskattade att företaget efter att objektet tagits i bruk fortsatte att kontrollera att allt fungerade som det skulle.

TILLBAKA