TILLBAKA

RIGA SLOTT

Projekttyp: Offentliga byggnader, restaurering

Beställare:  Statligt AB fast egendom

Investering: Rekonstruering-restaurering av Riga slott samt dess östra flygel

Tidsperiod: 2012–2015

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Republiken Lettlands president har sitt residens i Riga slott, ett av de största medeltida slotten i Lettland. Det har under århundradenas gång fått genomleva otaliga herrar och krig, blivit jämnat med marken flera gånger men återuppbyggt.
Inom ramen för detta projekt har Skonto Būve genomfört en ombyggnad av Riga slott, låtit rekonstruera och restaurera för att tillmötesgå statens representationsbehov. År 2013 drabbades den gamla byggnaden av en stor olycka, en våldsam brand som kunde ha omintetgjort hela projektet. Men ändå förmådde Skonto Būve på ett mästerligt sätt restaurera hela den förstörda träkonstruktionen. Den andra stora utmaningen var arbetet med att inrätta en källare i den östra flygeln. Källarvåningen blev man tvungen att gräva ut under fyrvåningshuset, dvs. under byggarbetarnas ständiga grävande stötte man hela tiden på konstruktioner som ändrade projektets förutsättningar och den vision man hade. 
Skonto Būves ingenjörstekniska personal utförde rekonstruerings- och restaureringsarbeten på Riga slott, och förutom dessa stora insatser koordinerade och kontrollerade Skonto Būve underentreprenörernas arbete.  Sammantaget rekonstruerades nästan 10 000 m2 av Riga slotts utrymmen och dessutom restaurerades även all konstnärliga och funktionella detaljer. De bärande konstruktionerna i hela slottet återuppbyggdes och utförde grund- och konstruktionsförstärkningar samt genomförde en förnyelse av inredningen vad gäller möbler, målningar, kristallkronor och takmålningar. Ett flertal inredningsdetaljer fick en glans och prakt de dittills inte haft. Genom att samarbeta med restauratörerna lyckades byggarbetarna verkligen åstadkomma ett imponerande arbete, som dessutom belönades med Grand Prix på Lettlands årliga byggnadsutmärkelse 2015.
Att Skonto Būve fick äran att bidra med sin konstnärskänsla i ett så omfattande projekt och ta hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska och intellektuella värden, gjorde att alla inblandade verkligen var motiverade till att utföra sina uppgifter så bra som möjligt. Det här är verkligen ett projekt där Skonto Būve skrivit in sitt namn i landets historia och lämnat över sitt verk, sin kunskap och sina drömmar till framtida generationer.
Projektet avslutades till Rigas slotts 500-årsjubileum och beställaren utvärderade resultatet mycket positivt: ”Alla byggarbeten har utförts i överensstämmelse med gällande lettisk lagstiftning, byggnormer, säkerhetsbestämmelser och inom fastställda tidsramar genom att man använde sig av material och utrustning som motsvarade kraven i projektets tekniska lösningar.

TILLBAKA