TILLBAKA

RIGAS FLYGPLATS

Projekttyp: Offentliga byggnader, infrastrukturobjekt

Beställare: Riga Airport

Investering: Projektering, tillverkning och projektering av glasförsedd aluminiumkonstruktion

Tidsperiod: 2014–2015

Företag: Skonto Būve, Skonto Plan

Land: Lettland

Projektbeskrivning

För att kunna se till att servicen höll måttet mot flygbolagen samt att även passagerarna fick kvalitativ service i ändamålsenliga omgivningar, lät man bygga ut Rigas internationella flygplats. Under femte utvecklingsetappen lät man bygga ut den norra terminalen och således bredda zonen för passagerare utanför Schengen-området samt skapade fyra nya sektorer för påstigning.  I den nya terminalbyggnaden är det också möjligt att betjäna större plan, något som också ökar flygplatsens kapacitet. I denna finns också handelsplatser där man ger passagerarna en möjlighet att bättre utnyttja flygplatsens breda utbud av tjänster. Det genomförda projektet utgör ett betydande steg mot utvecklingen av Rigas flygplats och förbättra dess konkurrenskraft mot resten av Europa och kunna visa upp gynnsamma villkor för attt knyta till sig intresserade nya flygbolag.
Inom ramen för projektet har Skonto Plan kunnat säkra projekteringen, tillverkningen och monteringen av den glasklädda aluminiumkonstruktionen under det norra terminalbyggets första etapp. Med hänsyn tagen till de höga kraven på säkerhet och kvalitet lyckades man på förhållandevis kort tid bygga upp den omkring 8 000 m2 stora konstruktionen av glas och aluminium.

TILLBAKA