TILLBAKA

RIGAS MOTORMUSEUM

Projekttyp: Offentliga byggnader, restaurering

Beställare: Statliga AB för Vägtrafikdirektionen (CSDD)

Investering: Rigas motormuseums rekonstruering samt en första och andra byggetapp för tillbyggnad av CSDDs centrala kundservice

Tidsperiod: 2013–2015

Företag: Skonto Būve, Skonto Plan

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Det legendariska Rigas motormuseum som kan stoltsera med en unik historisk samling av bilar har undergått en omfattande rekonstruktion. Som ett resultat av detta har museets lokaler totalrenoverats för att klara dagens krav och fått större välinredda utställningslokaler i bättre kvalitet och angenämare atmosfär och bekvämt tillgängligt för alla typer av besökare.
Skonto Būve har inte bara utfört rekonstrueringsarbeten på museet men även realiserade tillbyggnaderna samt projektet med Vägtrafikdirektionens centrala kundservice. Som större arbeten kan nämnas utbyggnad av byggnadens husgrund, insättande av bärande metall- och armerade betongkonstruktioner, utbyggnad av el-, gas- och vattenledningar, inre och yttre puts och även inredningsarbete. Även ett ledningssystem (BMS) har installerats i byggnaden, vilket medger kontroll av det centrala kommunikationssystemet såväl som ledningssystemet för belysning.
Projektet är inte bara imponerande vad gäller byggnationens omfattning men även vad gäller de arkitektoniska lösningarna. Byggnaden kan vara stolt över de visuellt effektfulla fasaderna med dubbla glas, vars projektering, konstruering och organisering av arbete krävt professionella ingenjörer på högsta nivå, och där har hela Skonto Plans team varit involverat.
Detta är den första konstruktionen av en dylik fasadlösning i Lettland, vilken säkrar en lägre energiförbrukning och de simultant böjda fasaderna med sina många kantiga ytor i olika vinklar speglar sig i omgivningen och ger byggnaden en särskild lätthet och lekfullhet. Byggnadens interiörs centrala del består av ett fem våningar högt atrium med rundade former, krönt av ett takljus på ett specialtryck som ett torn av olikformade färgade glasbitar med mötesplatser ringlar runt.
Beställaren CSDD har bedömt att alla arbetena har utförts kvalitativt, professionellt och inom avtalade tidsramar: ”Skonto Būve är ett seriöst och kvalificerat byggföretag, som i sitt arbete använder sig av moderna, progressiva material och teknologier som svarar mot projektlösningarna.” Det är inte för inte som man i en tävling i Lettland 2015 om den mest framstående byggnaden, som just CSDDs centrala kundservice utsågs till årets bästa offentliga nybyggnation i Lettland. 

TILLBAKA