TILLBAKA

ULBROKAS GATA 13

Projekttyp: Bostadshus

Pasūtītājs: SIA Rigas stadsbyggföretag

Investering: Uppförande ett komplex med flervåningshus med bostäder

Tidsperiod: 2010–2011

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Med hjälp av det erfarna företaget Skonto Būves har ett flervåningshus för bostäder på Ulbrokas gata 13 i Riga kunnat rekonstrueras och byggas om för att sedan tas i bruk. Det var det största nyuppförda bostadskomplex som uppförts efter att Lettland återvunnit sin självständighet.
Skonto Būve var projektets huvudentreprenör som också ställde i ordning och underhöll byggplatsen, utförde markarbeten, inskaffade nödvändigt material till alla inblandade i projektet och även stod för inredningsdetaljer. Detta är ett av de första projekten där prefabricerade armerade betongkonstruktioner i fasaden och armerade cementblock i byggnadens stomme kombinerades i höga 12-våningsbyggnader. Dessutom inte bara snabbade med användningen av prefabricerade paneler för ytterväggarna på själva byggprocessen utan sänkte även kostnaderna för uppvärmning och fasadunderhåll när byggnaderna tagits i bruk. Uppsamlingen av regnvatten löstes på ett intressant sätt, nämligen genom att det under gräsmattorna och del av lekplatsen finns en regnvattenreservoar som rymmer 2 000 m3. Där ackumuleras regnvattnet under kraftig nederbörd vilket sedan pumpas ut i stadens rörsystem. I överensstämmelse med beställarens krav gick man på ett år från pålningsarbete till slutputs och de tre projekterade 12-våningsbyggnader färdigställdes och kunde tas i bruk. Den förhållandevis korta tidsmarginalen har inte påverkat slutresultatet och även beställaren har bedömt Skonto Būves arbetare och deras förmåga ”och att de har gjort ett professionellt men samtidigt noggrant, snabbt och kvalitativt arbete”.

TILLBAKA